Ararat

15.06.2012 08:17
  • Ararat je nejvyšší horou Turecka. Měří 5137 m.
  • Ararat je vulkánem se dvěma vrcholy - Velkým Araratem (5137 m) a Malým Araratem (3896 m). Poslední sopečná aktivita byla zaznamenána v roce 1840, kdy došlo k vyvržení magmatu z parazitického kráteru. Tento výbuch si vyžádal i lidské oběti. Předcházející erupce vytvořily mnoho parazitických kráterů na západní straně sopky. Vrchol Araratu je trvale pokryt sněhem a ledem a tvoří výraznou dominantu celého kraje.
  • Podle Bible někde na Araratských horách přistála po potopě světa Noemova Archa, podle některých snad na samotné hoře Ararat. Na hoře Ararat se skutečně našla struktura podobná Noemově arše. V této době však probíhají spekulace a vědci se přou, jestli je to skutečně Noemova Archa.
  • 3D model Araratu
  • Turecko, Ararat se nachází hodně východně
  • Malý a Velký Ararat