Hoši od Bobří řeky Ti radí

06.11.2012 19:37

Hoši od Bobří řeky Ti radí

     Bobříky nemusíš lovit přesně podle jejich pořadí. Můžeš začít

kterýmkoli z nich - podle toho, kde právě jsi a jaká je roční doba - a vůbec podle toho, jaké máš možnosti k lovu. Bobříka mlčení tedy například nebudeš lovit v době závěrečných zkoušek ve škole, bobříka plavce někdy v listopadu apod.

     Můžeš lovit i několik bobříků současně, pokud se ovšem jejich podmínky nějak nevylučují. Tak například při třicetidenním lovu bobříka ušlechtilosti se jistě můžeš pokusit o bobříka plavce, mlčení, míření, dobrých činů, záchrany, zručnosti, síly. Spolu s bobříkem osamělosti můžeš dobře ulovit bobříka zručnosti, vyrobíšli během desetihodinové samoty nějaký užitečný předmět. A ještě ti přitom pěkně uběhne doba samoty. Naopak ale při něm nemůžeš lovit bobříka Velkého mlčení, protože jeho lov o samotě by nebyl regulérní. Mlčet v úplném osamění není přece žádné umění! Také nelze lovit současně bobříka hladu a bobříka mrštnosti, neboť bys příliš vyčerpal své síly. Sám ostatně jistě pochopíš, které bobříky lze lovit současně a které ne.

     Při lovu bobříků se přesně řiď pravidly toho kterého bobříka. vynasnaž se ze všech sil, abys každého ulovil opravdu co nejpoctivěji. Neulehčuj si podmínky, neříkej, že to stejně nikdo nepozná, když si v něčem trochu polevíš, zašvindluješ. Když si přišíváš některého z bobříků s rozpaky, je to znamení, že jsi ho získal nějak nesprávně a nepoctivě, a takový bobřík tě nemůže těšit, jsili jen trochu čestný hoch nebo dívka. Jen z bobříků ulovených poctivě a dokonale, přesně podle loveckých zákonů Hochů od Bobří řeky, můžeš mít radost. Lovíš je přece pro sebe, pro své svědomí, že jsi dokonale schopný chlapec nebo děvče - ne pro vychloubání před kamarády!

     Bobříky přišívej na levý rukáv podle jejich pořadí - tedy nikoli podle pořadí, v němž jsi je ulovil. První bude nahoře u ramene, další pod ním směrem k lokti. Pro bobříky dosud neulovené vynech na rukávě patřičný počet volných míst.

     A to je vše - teď už jen lov začít! Ještě dnes se do toho se svým kamarádem pusťte! Snažte se, abyste měli oba pořád stejný počet bobříků, nevytahujte se jeden nad druhého, že máte o bobříka více. Odporovalo by to i zásadám třináctého bobříka ušlechtilosti. Buďte k sobě vlídní, věrní, rytířští a ohleduplní jako Vilík a Jirka, když se stali Hochy od Bobří řeky.