Jak si změním zájmy atd.?

17.10.2012 18:03

V dopíscích.