Kov

25.08.2012 12:21
  • Kde se nalézají kovy?

Kovy, jako je železo, zlato, měď nebo hliník se vyskytují buď v čisté podobě, anebo ve směsi s jinými látkami v takzvaných rudách. Všechny horniny, které obsahují minerály a v nichž je podíl kovu tak velký, že z nich můžeme kovy s užitkem získávat, nazýváme rudy.

  • Jaký kov se na Zemi vyskytuje v nejhojnější míře?

Třebaže se nikdy nevyskytuje v čisté podobě, je hliník nejhojnějším kovovým prvkem na Zemi. Získává se z hliníkové rudy zvané bauxit a díky své malé váze a vysoké stabilitě nalezl uplatnění při výrobě dopravních prostředků, ale také v produkci předmětů do domácnosti a v elektronickém průmyslu. Největší naleziště bauxitu leží v Austrálii. Ukrývá se tam pravděpodobně více než 60% veškerých světových zásob této rudy.

  • Jak se jmenuje nejstarší lkov?

Všechny kovy vznikly zároveň se Zemí, tedy před přibližně 5-ti miliardami let.  Kov, který však jako první začal používat člověk, byla měď. Z doby zhruba před 8000 až 9000 lety pocházejí nejsarší nálezy měděných hrotů, oštěpů nebo malých kousků ozdob. První stopy zpracování železy na blízkém východě pocházejí dokonce až k roku 4800 před n.l. U nás ve střední Evropě začíná doba železná teprve asi kolem roku 800 před n. l. Jí předcházela doba bronzová a kamenná.