Magnetické póly Země byly stovky let obráceně

04.11.2012 16:40

Paleogeolog Norbert Nowaczyk s profesorkou Helgou Arzovou provedl analýzu sedimentů ze dna Černého moře, Severního Atlantiku a také z Jižního a Severního Tichomoří, která potvrdila opačnou orientaci magnetického pole během poslední doby ledové. Tedy přibližně v době, kdy se v Evropě usadili první příslušníci druhu Homo sapiens.

Proti dřívějším teoriím navíc jejich výzkum ukázal, že podobné přepólování může proběhnout poměrně rychle. Stále však se jedná o jev, který přesahuje život několika generací. Ovšem místo tisíců let se ukázalo, že celé přepólování zabralo přibližně 250 let a přepólování vydrželo jen 440 let.

Obnovení síly po opětovném překlopení magnetického pole, které chrání planetu před zářením vlastní hvězdy i kosmu, zabralo přibližně dalších 270 let. Během vlastních období změny polarity magnetické pole zesláblo až na minimální, pětiprocentní úroveň dnešního stavu.

Vzhledem k této rychlosti a krátkého trvání zkoumaného přepólování geomagnetického pole je podle Nowaczyka možné, že šlo vlastně o nedokončené překlopení. Poslední úplné překlopení s dlouhodobou působností se podle vědců odehrálo před 780 tisíci lety a během té doby bylo podobných zvrhnutí pole zřejmě více - ví se asi o desítce.

Magnetické pole Země je generováno rotací železného zemského jádra v rozžhaveném tekutém vnějším jádru a funguje vlastně jako obří dynamo. Nicméně vědci upozorňují, že právě vnější jádro se může chovat spíše jako soustava magnetů, než jako jeden homogenní. Impulzy z těchto magnetů se mohou navzájem vyrušit nebo vyvolat přepólování pole.

Tento proces představuje potencionální nebezpečí i pro lidskou civilizaci - především s ohledem na její závislost na moderních technologiích. Na druhou stranu zvraty magnetického pole zcela očividně přežívá pestrá škála všech živočišných druhů, které se vyvinuly i před milióny let. Nicméně nakolik právě zvraty magnetického pole tuto evoluci ovlivnily, není vůbec zřejmé.

Člověk vznikl zhruba v době poslední výměny magnetického pólu, je tudíž možné, že je jejím mutantem.

Těším se, až ze mě bude UFO!!!