Městečko Palermo (5 a více hráčů, plná verze cca 20)

19.06.2012 15:35

Zahrajeme si hru Městečko Palermo. Hra se dá hrát od pěti lidí. Na začátku hráči vyberou Osud (bývá to člověk, který umí dobře vyprávět). Ten se postavídoprostřed krožku a řekne:,,Městečko palermo usíná." Na tento pokyn všichni zavřou oči. Ve hře je mnoho postav, které se dají vynechávat, nutné jsou osud a alespoň 1 vrah. Zde jsou vypsané všechny postavy. Osud obchází v kroužku dokola a říká: ,,Osud vybírá vraha." Při obcházení nenápadně poklepe jím vybranému vrahovi na rameno nebo hlavu. Dále vybere:

  • Katániho- detektiv, který smí při probuzení ukázat na jednoho člověka. Osud mu kývne, zda je to vrah či není.
  • Ámora- vybírá dva zamilované. Když jeden ze zamilovaných zemře, zemře i ten druhý. Ámor se probouzí jen jednou, a to v prvním kole=noci, zamilovaní jsou určení na celou hru. Když jsou určeni, Ámor usne a Osud vzbudí zamilované, aby se poznali. Potom usínají.
  • Čarodějnici- může za celou hru (několik nocí, dokud se neodhalí vrah, případně všichni vrazi) zachránit jednoho člověka. Když se probudí, osud jí ukáže, kdo má být ráno zabitý a ona kývne, jestli ano, má žít nebo ne, nemá žít. Po tom svou moc vyčerpala, se už neprobouzí.
  • Vědmu- uřízne jednomu hráči na jedno kolo jazyk nebo ruku. (Když se probudí, ukáže na člověka a na svou část těla, kterou mu chce uříznout.) Daný člověk nebude moci následující ráno hlasovat nebo mluvit.
  • Holčička s kukátkem a Čučka s čočkou- dvě stejné postavy, které se v noci mohou nenápadně dívat. Musí si ale dát pozor, když je uvidí vrah, zabije je.

Toto dělá vrah jen jednou a to v proním kole. Průběh každého kola. Osud řekne:,,Probouzí se vrah." Vrah se probudí a ukáže na člověka-oběť. Poté usne. Osud probudí čarodějnici. Ta vykoná, má vykonat. Osud probudí vědmu. Ta vykoná, co má vykonat. Osud řekne:,,Městečko Palermo se probouzí bez ...(oběti).( Pokud byla obět zachráněna, začíná další noc.),,Má někdo nějaké obvinění?" Někdo z hráčů se přihlásí a obviní někoho jiného. Obvinění může být max. 5 , v méně lidech jen dvě, může být i jedno. Osud se po obviněních postupně ptá každého obžalovaného, zda má obhajobu. Poté, co se obžalovaní obhájí, začne soud. Hlasuje se, kdo má být odsouzen a zabit. Každý může hlasovat jen jednou, hlasují i obvinění. Pokud byl odsouzen nevinný, hra pokračuje dál. Když vrah, začíná nová hra.  V případě že hraje více lidí, může být více vrahů. Hru může Osud zpestřit tak, že v noci strašidelně popisuje, jak se vrah plíží atd. Také může ráno oznámit, kde a jak se vražda stala. Hráči se předem dohodnou, zda se hraje na obvinění skutečná (např. Eliška vedle mě šustila), nebo na vymyšlená (např. No, a jak jsem se včera vracel z tý párty, vidím Lenku, jak si brousí meč.) Holčička s kukátkem (popř.Čučka s čočkou) a Katáni můžou říci, že ví, kdo byl vrah. Háček je ale v tom, že ,,Já jsem Holčička s kukátkem" může říct každý. Je proto lepší to neříkat a prosadit svůj názor jinak. Šťastnou hru!