Morseovka

25.08.2012 12:43

A je tu Morseovka! Přečti si tuto zprávu pozorně. Odpověz na její otázky a odpovědi mi pošli do 30. listopadu na e-mail.

 

.--./---/...-/./--..//--/..//-././.---/.--./.-./...-/.//-.-/-/./.-./-.--//-.-/---/...-//.---/.//.-../../-../--/..//-././.---/-.././.-.././/.--./---/..-/--../../...-/.-/-./-.--///.---/.-/.-.//..././/.---/--/./-./---/...-/.-/.-..//.--./.-./.-/-.-/---/-./-/../-././-./-//-/...-/---/.-././-./-.--//.-/--/./.-./../-.-/---/..-//.-/-./--/.-/.-./-.-/-/../-../---/..-//.-//.-/..-/.../-/.-./.-/.-../../..///.---/.-/-.-/-.--//-.-./.-/.../---/.--./../...//.---/.//.--./---/-../.-.././/.-/.-./-.--//-././.---/-.--/./.--./.../..///

Odpovědi najdeš na webíku!!!

Ceny:

  • 1.místo: 5 bodů zajímavostí + 10 bodů z vyhraných soutěží + 3 body aktivity
  • 2.místo: 3 body zajímavostí +  9 bodů z vyhraných soutěží + 2 body aktivity
  • 3.místo: 1 bod zajímavostí + 8 bodů z vyhraných soutěží + 1 bod aktivity
  • Zúčstnění: 0, 5 zajímavostí + 4 body aktivity