Motýli

03.07.2012 17:54
 • Motýli tvoří druhý největší řád hmyzu, hned po broucích. Jsou rozšířeni na celém světě kromě Antarktidy, řád čítá kolem 180 000 druhů.

 • Typickým znakem motýlů jsou dva páry vzdušnicemi protkaných křídel, která jsou pokryta drobnými šupinkami. Šupinky pokrývají hustě rub i líc křídel a překrývají se jako tašky na střeše. Lesklé zbarvení motýlích křídel je způsobeno lomem světla na těchto šupinkách a společně s pigmenty pteriny dávají vzniknout nádherným barvám, které jsou vlastní tisícům motýlích druhů.

 • Vědecký název motýlů, lepidoptera, znamená „šupinokřídlí“. Ve starší české literatuře jsou pak motýli skutečně označování jako šupinokřídlý hmyz.

 • Dalším znakem motýlů je savé ústní ústrojí dospělců. V klidu je stočený, když dojde k podráždění chuťového ústrojí na chodidlech, reflexivně se natáhne.

  Primitivní čeleď chrostíkovníkovitých sosák nemá, některé druhy motýlů mají ústní ústrojí zakrnělé a v dospělosti nepřijímají potravu. Obecně ale platí, že dospělí motýli se živí nektarem a jsou tak užiteční jako opylovači květů.

 • Motýli se běžně dělí na denní a noční motýly, toto dělení je ale účelové a neodpovídá vědeckému systému.

  Rozdíly mezi denním a nočním motýlem:

 • Noční motýli jsou obvykle aktivní v noci, ale existují výjimky. Jsou noční motýli, kteří jsou aktivní ve dne, ale denní motýli v noci nikoliv.
 • Sedící noční motýli většinou drží křídla roztažená, denní motýli odpočívají s křídly složenými nad tělem.
 • Lidový název „můra“ pro noční motýly je používán i biology, ale v užším smyslu - jako národní rodové jméno mnoha zástupců čeledi můrovitých (Noctuidae).