Šifrový běh

09.11.2012 13:48

Zahrajte si na šifrovanou tichou poštu! Rozdělte se do dvou týmu a rozestavte se do řad tak, aby na každém stanovišti byl jeden člověk z každého týmu a neviděl na toho přes sebou ani za sebou. Také nesmí stát těsně vedla svého protivníka. Dvojice na začátku se domluví na jednom slově, běží za druhou dvojicí a morseovkou vysvětluje člověku ze svého týmu, o jaké slovo jde. Samozřejmě tak, aby je protivníci neslyšeli. Jakmile si hadač myslí, že ví, běží za dalším a obdobným způsobem ale jinou šifrou pokračuje tichou poštou. Vyhrává to družstvo, které co nejdříve přinese správné slovo. Když se k poslednímu dostane slovo špatné, musí družstvo začít nové kolo. Družstev může být víc. Hráči v každém kole střídají své pozice: kam doběhnou se slovem, tam také zůstávají. Hru lze zlehčit tím, že lidé nepopisují slovo, ale rovnou ho šifrou předívají.