Vlajková (25 a více hráčů)

02.06.2012 14:27

Zahrajeme si Vlajkovou. Tato hra se hraje v přírodě, nejideálnější je řídký lesík s mýtinkou uprostřed. na této mýtince se usadí vedení hry a rozdělí hráče de čtyř skupin (červená, zelená, modrá, žlutá). Aby hra měla cenu, musí  být v každém družstvu alespoň šest hráčů. Každé družstvo dostane vlajku (silný klacek s přivázaným šátkem odpovídající barvy), každý hráč na levou ruku fáborek své barvy a vydá se na jednu světovou stranu od mýtinky.(družstvo)Po zhruba dvou set metrech zabodne vlajku do země a udělá kolem ní kruh o poloměru 1,5 metru. Jakmile vedení zapíská, vydají se hráči na lov. Cílem hry je ubránit svoji vlajku, ukořistit cizí vlajky, strhnout z ruk protihráčů co nejvíce fáborků a nenechat si strhnot své. Teď zpět k průběhu hry. Někdo musí zůstat u kruhu a hlídat, my se teď ale budeme věnovat lovcům. (V průběhu hry se hráči mohou vystřídat.) Ti běží a hledají kruhy cizích družstev. Můžou ale také vykřiknout na jiného hráče:,,Boj!" Než boj začne, musí si hráči ujistit své kategorie. Ty jsou tři. Nejmladší, střední a nejstarší dle věku. Starší hráč nemůže vyzvat hráče z mladší kategorie. Boj probíhá takto: hráč si strčí za záda levou ruku (s fáborkem) a pravou se snaží strhnout protivníkuv fáborek. Výherce si ukořistěný fáborek schová do kapsy. Ten, kdo prohrál, si jde sednout na dvě minuty k vedení hry a navázat s nový fáborek. Po uplynutí dvou minut může pokračovat ve hře. Hráč smí dovnitř nepřátelského kruhu, nikoliv do kruhu vlastního. V nepřátelském kruhu  ho nemůže nikdo napadnout. Tam si tedy vezme vlajku a běží z kruhu ven. A to ž na něj ,,Boj" protihráč vykřiknout. Než dojde k boji, položí hráč s vlajkou vlajku na zem. Teď se jí nemůže nikdo dotknout, tedy ani vzít jí. Pokud hráč s vlajkou prohrál, předá jí výherci. Vlajka se při útěku nesmí předávat. (Tzn. Když utíká žlutý hráč s vlajkou, nesmí jí předat spoluhráči.) Vlajka je ukořistěná jen tehdy, když je donesena do kruhu.  Porto je dobré mít u něj papír, kam to bude obránce kruhu zapisovat. Vlajka může být jedním družstvem ukořistěna dvakrát,například když červenému družstvu jeho ukořistěnou vlajku vezmou žlutí, ale červení ji zase vybojují zpět. Družstvo může od jiného družstva ukořistit svou vlajku od jiného družstva. Jsou dvě vítězná družstva: Družstvo, které nasbíralo nejvíce fáborků a družstvo s největším počtem ukořistěných vlajek. Šťastnou hru!